DanielBerlin_Bokningsvilkor

Boknings och resevilkor

Nordic Travel och Have a Bite ansvarar för bokningen på denna sidan. 

Dessa resevillkor gäller mellan Nordic Travel i Sverige AB, Box 163, 271 24 Ystad och dig som själv eller genom annan träffar avtal med företaget enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet gäller för alla typer av produkter där Nordic Travel i Sverige AB är arrangör om inget annat angetts.

1. Priser

Priserna i prislistan är angivna i svenska kronor utom där annat särskilt anges.
Vi reserverar oss för ändringar betingade av pris- och kursförändringar utanför vårt inflytande efter detta datum.

2. När blir min bokning bindande?

Köpet/bokningen blir bindande för dig så snart den bekräftats muntligt eller skriftligt av säljaren. Dessa villkor gäller från det ögonblicket oavsett om du betalat arrangemanget helt, delvis eller inte alls.

3. Vad, när och hur ska jag betala?

Både via telefon och online betalar du enligt villkoren vid bokningstillfället och endast med kreditkort. För att skydda och kryptera dina kreditkortsuppgifter när de genomgår vårt system använder vi oss av ”Secure Socket Layer ”-teknik (SSL).
Vänligen observera att vid särskilda pris- och specialerbjudanden finns det ibland ingen möjlighet till återbetalning. Vänligen kontrollera rums- och prisuppgifterna noggrant innan du genomför din bokning.

4. Avbeställningsskydd

För bokningen kan i vissa fall tecknas ett frivilligt avbeställningsskydd. Ersättning utgår om du rimligen inte kan genomföra din resa på grund av att du, ditt ressällskap, eller någon till er nära anhörig drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall. 
Med nära anhörig avses den försäkrades maka, make, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, far-, mor- och svärföräldrar, person med vilken den försäkrade sammanbor under äktenskapsliknande förhållande med eller någon i ditt resesällskap i din bokning. Med akut sjukdom menas sjukdom som du vid beställning av resan inte visste, kunde eller borde ha vetat skulle uppstå. Skadehändelsen ska styrkas med ett giltigt läkarintyg. Vissa undantag finns för när avbeställningsskyddet inte gäller.
•Avbeställningsskyddet kan endast tecknas i samband med bokning. 
•Avbokning måste ske senast dagen innan ankomstdatum. Vid senare avbokning erhålles ingen återbetalning. 
•Avbeställningsskyddet gäller endast tillsammans med läkarintyg och skickas till oss senast fem arbetsdagar efter avbokning. Läkarintyget skall vara ifyllt av en läkare ansluten till Försäkringskassan och intyget ska vara styrkt med läkarens namn, kontakt telefon och stämpel. Av läkarintyget måste det framgå: undersökningsdatum, undersökningsresultat, diagnos samt att du inte kan resa. 
•Vid avbokning mot avbeställningskydd återbetalas ej avbeställningsskyddet.


Vad ersätter vi inte
•Akut försämring av existerande sjukdom/kroniskt besvär. 
•Undersökning, behandling och/eller inläggning på sjukhus som var planerat innan resan beställdes. 
•Planerade operationer och relaterade sjukdomar eller sjukdomstillstånd som uppstår på grund av detta.

5.  Avbeställningsskostanader

Då avbeställningsskydd ej tecknats eller ej gäller.
Vid bokning med kombination av olika produktkategorier är det alltid den hårdaste avboknings- och ändringsregeln som gäller. Om du vill granska, ändra eller avboka din bokning följer du instruktionerna, som står i e-postbekräftelsen. Vänligen observera att du kan komma att debiteras för avbokning i enlighet med hotellets avbokningsregler och villkor för utebliven ankomst! Vi rekommenderar att du läser igenom hotellets villkor noggrant, innan du genomför din bokning.


Vid avbokning eller ändring gäller följande avgifter om inget annat angetts i din bokningsbekräftelse:

Avbokning och ändring av hotellrum, bed & breakfastrum och transport
Eventuell avbokning eller ändring skall ske senast kl. 17.00 dagen före ankomst. Vid avbokning eller ändring senare än kl. 17.00 dagen före ankomst eller vid utebliven ankomst debiteras 100 % av bokningens pris. Om ni får förhinder med kort varsel och utanför kontorstid, kan ni kontakta boendet eller taxi bolaget direkt för eventuell möjlighet till avbokning. Ni måste då meddela Nordic Travel inom två vardagar.
(Avbokning och ändring gäller ej vissa erbjudanden eller rabatter)

Avgifter för avbeställningsskydd, ändrings-, fakturerings- samt avbeställningsavgift återbetalas ej.
Kan resan inte utnyttjas av skäl, som är giltiga enligt SRFs resevillkor, återbetalas hela bokningsbeloppet med avdrag för en av Nordic Travel fastställd avbeställningsavgift på 600 kr. Ej använda biljetter och liknande måste återsändas snarast. 

6. Ändringskostnader

Vid ändrig via Callcenter av i de fall det är möjligt enligt gällande villkor i bokningen debiteras 100 SEK/ändring.

7. Reklamation

Ev. klagomål skall framföras till ansvarig för produkten exempelvis hotellansvarig/golfbanechef etc. eller dennes ombud så snart som möjligt. Får Ni inte rättelse av problemen, så kontakta Nordic Travel per telefon +46 411 558725 eller e-post [email protected]
Reklamationsrätten är förlorad, om Ni inte meddelar produkt leverantören på plats. Lämnar Ni bostaden, golfbanan eller arrangemanget utan att arrangören haft rimlig tid att lösa problemet mister Ni er rätt till kompensation. Ev. anspråk på kompensation skall vara Nordic Travel skriftligen tillhanda senast 30 dagar efter resans slut.

8. Riktlinjer för datasäkerhet och personuppgiftsbehandling

Genom att betala samtycker Du till att personuppgifter får behandlas av Nordic Travel och deras samarbetsleverantörer. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration, att tillförsäkra att Nordic Travel har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall, att uppfylla villkoren för avbeställningsskyddet samt att administrera och behandla eventuella skador.

Uppgifterna kan också komma att användas för att informera om försäkrings- och betalningstjänster samt reserelaterade erbjudanden. Kunden kan även komma att kontaktas via bl.a e-post för marknadsundersökningar och i marknadsföringssyfte som tex nyhetsbrev och broschyrer. Vid onlinebokning erhåller kund mailbekräftelse samt efter avresa ett uppföljningsmail med frågor. Kundens synpunkter och svar är till stor hjälp för oss. Svaren på frågorna publiceras procentuellt på olika webbplatser och blir ett hjälpmedel för andra resenärer.

Dina kommentarer kan anonymt komma att publiceras på webb eller i tryck. Som kund kan du närsomhelst välja att tacka nej till utskick per post samt avregistrera dig från nyhetsbrev, detta ska ske skriftligen till Nordic Travel.

Personuppgifter som behandlas är bl.a namn, adress, personnummer, mobil och telefonnummer samt e-postadress. Som kund har ni rätt att kostnadsfritt en gång per år – efter skriftlig begäran – få information om vilka personuppgifter som Nordic Travel har registrerat om kunden och på vilket sätt dessa behandlats. Som kund har ni även rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas eller tas bort.

Läs mer om Personuppgiftslagen (PUL) hos Datainspektionen här